GoBack!
   
    

             

為了提供消費者更便利的消費型態,符合現代消費趨勢的潮流,特以提供領先業界的信用卡刷卡服務,讓您在消費購物時,不必身帶現金的風險,購物更放心。


目前我們可接受VISA、Master Card信用卡,信用卡的付款方式如下:
 

•一次付款
接受信用卡一次付款。(僅限台灣地區發行之VISA、Master Card)

 

                                                                                                                                                          


 

 

 

久瑜助聽器 版權所有、請予尊重  
衛部器廣字第 10509004 號  
署醫器輸字第 000712 號
地址: 新竹市中正路107號8樓11室  電話: (03) 525-3288